Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη γεωθερμία και τις Γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.Στοιχεία επικοινωνίας

 

Πως λειτουργεί ένα σύστημα θέρμανσης και ψύξης με Γεωεναλλάκτη;

Οι εξωτερικές θερμοκρασίες του αέρα μεταβάλλονται με την αλλαγή των εποχών αλλά όχι και οι θερμοκρασίες του υπεδάφους. Σε βάθος δύο έως τριών μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα γεωθερμικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από μια μονάδα εντός του κτιρίου και ένα θαμμένο γεωεναλλάκτη, αξιοποιεί αυτές τις σταθερές θερμοκρασίες για να δεσμεύσει την "ελεύθερη" ενέργεια. Το χειμώνα, το ρευστό που κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη απορροφά την αποθηκευμένη θερμότητα του εδάφους και την φέρνει στη μονάδα εσωτερικά του κτιρίου. Η μονάδα αντλεί τη θερμότητα σε μια υψηλότερη θερμοκρασία και την διανέμει στο κτίριο. Το καλοκαίρι, το σύστημα αντιστρέφεται, απάγει τη θερμότητα από το κτίριο, τη μεταφέρει στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη και την αποθέτει στην πιο δροσερή γη.

Σε τι διαφέρει ένα σύστημα Γεωεναλλάκτη από τα συμβατικά;

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα, τα συστήματα Γεωεναλλακτών δεν καίνε ορυκτά καύσιμα για να παράγουν θερμότητα. Απλά μεταφέρουν τη θερμότητα από και προς τη γη για να παρέχουν την αποδοτική, προσιτή και φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση και ψύξη. Ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την λειτουργία του συστήματος δηλαδή του συμπιεστή και των κυκλοφορητών..

Από τι αποτελείται ένα σύστημα Γεωεναλλάκτη;

Το σύστημα αποτελείται από τρία κύρια μέρη, τον εναλλάκτη θερμότητας νερού (γεωεναλλάκτης - κλειστό ή ανοιχτό κύκλωμα), την αντλία θερμότητας και το εσωτερικό σύστημα διανομής της θερμότητας στο κτίριο (αεραγωγοί ή ενδοδαπέδια ή fan coil.

Πόσο αποδοτικό είναι ένα σύστημα Γεωεναλλάκτη;

Ένα σύστημα Γεωεναλλάκτη είναι τρεις έως πέντε φορές αποδοτικότερο από ένα συμβατικό σύστημα. Επειδή τα συστήματα γεωεναλλάκτη δεν καίνε ορυκτά καύσιμα για να παράγουν θερμότητα, παρέχουν τρεις έως πέντε μονάδες ενέργειας για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί το σύστημα.

Η σύγκριση της απόδοσης των συστημάτων γίνεται αντικειμενικά;

 Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης βαθμονομούνται για την απόδοσή τους σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ISΟ και EN). Οι καυστήρες ορυκτών καυσίμων βαθμονομούνται με την επί τοις εκατό απόδοσή τους σε σχέση με την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου που καταναλώνουν. Οι καυστήρες φυσικού αερίου, προπανίου και πετρελαίου βαθμονομούνται για την απόδοσή τους σε ειδικά εργαστήρια. Για να εκτιμηθεί η ακριβής απόδοση μιας εγκατάστασης πρέπει να συμπεριληφθούν παράγοντες όπως οι απώλειες θερμότητας καυσαερίων, οι πολλαπλές εναύσεις λόγω υπερδιαστασιολόγησης, η ηλεκτρική κατανάλωση των κυκλοφορητών, κλπ.

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, όπως όλοι οι άλλοι τύποι αντλιών θερμότητας, βαθμονομούνται σύμφωνα με το συντελεστή απόδοσης (COP). Είναι ο επιστημονικός τρόπος προσδιορισμού της ενέργειας που το σύστημα παράγει σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιεί. Τα περισσότερα συστήματα γεωθερμικών αντλιών  θερμότητας έχουν COPs 3~5. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μία μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει το σύστημα, 3~5 μονάδες παρέχονται ως θερμότητα. Δηλαδή ένας καυστήρας ορυκτών καυσίμων μπορεί να είναι 78-95% αποδοτικός, ενώ μια γεωθερμική αντλία θερμότητας είναι 300% -500%.

Έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης τα συστήματα Γεωεναλλακτών;

Όχι. Τα συστήματα Γεωεναλλακτών πρακτικά δεν χρειάζονται συντήρηση. Με σωστή εγκατάσταση ο γεωεναλλάκτης θα λειτουργεί για πολλές δεκαετίες. Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος, η αντλία θερμότητας, οι κυκλοφορητές και το εσωτερικό σύστημα διανομής της θερμότητας βρίσκονται εντός του κτιρίου προστατευμένα από τις σκληρές εξωτερικές συνθήκες. Συνήθως οι περιοδικοί έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία είναι η μόνη απαραίτητη συντήρηση.

Ποια η σημασία των Γεωεναλλακτών για το περιβάλλον;

Τα γεωθερμικά συστήματα λειτουργούν σε συνεργασία με τη φύση και όχι ενάντια σε αυτήν. Δεν εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου, τα οποία έχουν συνδεθεί με την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, την όξινη βροχή και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τα μηχανήματα της WFI χρησιμοποιούν το R410A, ένα ψυκτικό υγρό υψηλής απόδοσης που δεν θα βλάψει το στρώμα του όζοντος στη ατμόσφαιρα.

Είναι όλες οι Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ίδιες;

Όχι. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γεωθερμικών αντλιών θερμότητας σχεδιασμένα για τις αντίστοιχες εφαρμογές. Για παράδειγμα, πολλές γεωθερμικές αντλίες θερμότητας προορίζονται για χρήση μόνο με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες υπόγειου νερού όπως στα ανοικτά κυκλώματα. Άλλες λειτουργούν με θερμοκρασίες εισόδου τόσο χαμηλές όπως -4o C που συναντώνται στα συστήματα κλειστού κυκλώματος γεωεναλλάκτη. Αρκετές γεωθερμικές αντλίες θερμότητας παρέχουν και ψύξη το καλοκαίρι, αλλά μερικά μοντέλα είναι σχεδιασμένα μόνο για θέρμανση το χειμώνα. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας διαφέρουν επίσης και στον τρόπο που είναι σχεδιασμένες. Υπάρχουν συστήματα που τροφοδοτούν το εσωτερικό κύκλωμα διανομής της θερμότητας του κτιρίου με νερό και λέγονται νερού-νερού και συστήματα που το τροφοδοτούν με αέρα και λέγονται νερού-αέρα.

Πώς λειτουργεί μια γεωθερμική αντλία θερμότητας;

Καθένας με ένα ψυγείο ή ένα κλιματιστικό μηχάνημα έχει γίνει μάρτυρας της λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας, ακόμα και αν ο όρος αντλία θερμότητας μπορεί να είναι άγνωστος. Όλες αυτές οι μηχανές, αντί να παράγουν θερμότητα, μεταφέρουν την υφιστάμενη θερμότητα από ένα χώρο χαμηλότερης θερμοκρασίας σε ένα χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας. Τα ψυγεία και τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι αντλίες θερμότητας που κινούν τη θερμότητα από τους πιο κρύους εσωτερικούς χώρους στους θερμότερους εξωτερικούς χώρους με σκοπό την ψύξη των πρώτων. Οι αντλίες θερμότητας κινούν επίσης την θερμότητα από χαμηλής θερμοκρασίας πηγές σε υψηλής θερμοκρασίας χώρους με σκοπό τη θέρμανση.

Παραδείγματος χάριν, μια αντλία θερμότητας με πηγή θερμότητας τον εξωτερικό αέρα, λαμβάνει τη θερμότητα από τον υπαίθριο χώρο και την αντλεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, με τη διαφορά ότι η πηγή θερμότητάς της είναι η πιο ζεστή γη αντί του κρύου αέρα. Η διαδικασία της ανύψωσης της θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας σε άνω των 30°C και μεταφορά στον εσωτερικό χώρο περιλαμβάνει έναν κύκλο εξάτμισης, συμπίεσης, συμπύκνωσης και εκτόνωσης. Το ψυκτικό υγρό χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας που κυκλοφορεί μέσα στην αντλία θερμότητας

Θερμαίνει και ψύχει ένα σύστημα Γεωεναλλάκτη;

Το γεγονός ότι μια γεωθερμική αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει θέρμανση και ψύξη την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική. Με ένα απλό γύρισμα του διακόπτη στον εσωτερικό θερμοστάτη μπορείτε να περάσετε από την μία λειτουργία στην άλλη. Κατά τη διάρκεια της ψύξης η γεωθερμική αντλία θερμότητας απάγει την θερμότητα από τους εσωτερικούς χώρους και τη μεταφέρει στη δροσερή γη μέσω του γεωεναλλάκτη, ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης η διαδικασία αντιστρέφεται.

Μήπως η ελάχιστη θερμοκρασία εισόδου του νερού επηρεάζει την επιλογή της Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας;

Ναι. Εάν το σύστημα γεωεναλλάκτη που πρόκειται να εγκατασταθεί είναι ανοιχτού κυκλώματος η θερμοκρασία εισόδου του νερού (entering water temperature EWT) μπορεί να κυμανθεί από  4oC έως 21o C. Όλες οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτές τις θερμοκρασίες. Στην περίπτωση όμως ενός κλειστού κυκλώματος Γεωεναλλάκτη μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν θερμοκρασίες (EWT) κάτω από τους 4oC. Δεν λειτουργούν όλες οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αποδοτικά σε αυτές τις θερμοκρασίες. Σημαντικό είναι να είναι γνωστό σε ποιες θερμοκρασίες λειτουργούν οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αποδοτικότερα.

Μπορεί ένα σύστημα Γεωεναλλάκτη να δίνει ζεστό νερό χρήσης;

Ναι. Μερικές γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μπορούν να παρέχουν όλο το απαιτούμενο ζεστό νερό χρήσης με τη ίδια απόδοση που κάνουν την θέρμανση και την ψύξη. Χρειάζεται η επιλογή του θερμαντήρα νερού (desuperheater) που προστίθεται στις περισσότερες αντλίες θερμότητας. Θα τροφοδοτεί με ζεστό νερό χρήσης πολύ οικονομικά τη δεξαμενή ζεστού νερού.

Χρειάζομαι διαφορετικά κυκλώματα γεωεναλλάκτη για τη θέρμανση και την ψύξη;

Όχι. Το ίδιο κύκλωμα λειτουργεί και για τη θέρμανση και για την ψύξη.

Λειτουργεί πραγματικά το σύστημα των υπόγειων σωληνώσεων;

Ο θαμμένος σωλήνας, ή ο γεωεναλλάκτης, ήταν μια σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία των αντλιών θερμότητας. Η ιδέα του θαψίματος σωλήνα στο έδαφος για να συλλέξει την θερμική ενέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του '40. Καινούργια μοντέλα αντλιών θερμότητας και ανθεκτικότερα υλικά σωλήνων έχουν συνδυαστεί και κάνουν τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας το πιο αποδοτικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης.

Ποιοι τύποι γεωεναλλακτών υπάρχουν;

Δύο βασικοί τύποι υπάρχουν: ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος

Τι είναι το ανοιχτό κύκλωμα γεωεναλλάκτη;

Το ανοιχτό κύκλωμα χρησιμοποιεί τα υπόγεια νερά από μία συνηθισμένη υδάτινη πηγή και ως πηγή θερμότητας. Τα υπόγεια νερά αντλούνται στην αντλία θερμότητας όπου η θερμότητα εξάγεται από το νερό το οποίο στη συνέχεια επανεισάγεται στον υδροφορέα κατά τρόπο περιβαλλοντικά ασφαλή. Επειδή τα υπόγεια νερά έχουν σχετικά σταθερή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αποτελούν μια άριστη πηγή θερμότητας.

Πόση ποσότητα υπόγειου νερού απαιτεί ένα ανοιχτό κύκλωμα γεωεναλλάκτη;

Η απαίτηση της παροχής του νερού εκφράζεται σε μονάδες παροχής (lit/s) και αναγράφεται στις προδιαγραφές του εξοπλισμού. Η ποσότητα του νερού εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος της μελέτης και του έργου θα πρέπει να παρέχει την αντίστοιχη πληροφόρηση. Η υδρογεώτρηση σε συνδυασμό με την αντλία θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτούμενες παροχές. Πιθανά θα χρειαστούν μετατροπές στην υφιστάμενη υδραυλική εγκατάσταση για να καλυφθούν οι απαιτήσεις παροχών.

Τι κάνω με το νερό μετά την αξιοποίησή του;

Το νερό της γεώτρησης μετά την θερμική αξιοποίησή του από την αντλία θερμότητας πρέπει, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να επιστραφεί στο ακέραιο στον υδροφορέα από τον οποίο αντλήθηκε με γεώτρηση επανεισαγωγής. Η γεώτρηση επανεισαγωγής πρέπει να έχει την ικανότητα να δέχεται όλη την ποσότητα νερού που πέρασε από την αντλία θερμότητας. Η κατασκευή και ο έλεγχος των γεωτρήσεων πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένους και ικανούς γεωτρυπανιστές.

Προκαλεί περιβαλλοντική ζημία ένα ανοιχτό σύστημα γεωεναλλάκτη;

Όχι. Είναι συστήματα που δεν ρυπαίνουν. Η αντλία θερμότητας αφαιρεί μόνο ή προσθέτει θερμότητα στο νερό. Δεν προσθέτει ρυπαντές. Η μόνη αλλαγή στο νερό είναι μια μικρή αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του

Ποια προβλήματα μπορεί να προκληθούν από την κακή ποιότητα νερού;

Η κακή ποιότητα νερού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα συστήματα ανοιχτού κυκλώματος. Το νερό σας πρέπει να εξεταστεί για τη σκληρότητα, την οξύτητα και την περιεκτικότητα σε σίδηρο προτού να εγκατασταθεί μια αντλία θερμότητας. Ο προμηθευτής του εξοπλισμού σας μπορεί να σας πει ποια επίπεδα είναι αποδεκτά. Αποθέσεις στον εναλλάκτη της αντλίας θερμότητας μπορεί να δημιουργηθούν. Μερικές φορές ένας περιοδικός καθαρισμός με ένα ήπιο διάλυμα οξέος αρκεί για να αφαιρεθούν τα συγκεντρωμένα άλατα.

Τι είναι το κλειστό κύκλωμα γεωεναλλάκτη;

Το κλειστό κύκλωμα γεωεναλλάκτη αποτελείται από ένα δίκτυο θαμμένων σωλήνων πολυαιθυλενίου. Οι σωλήνες συνδέονται με την αντλία θερμότητας όπου και ολοκληρώνεται κύκλωμα στο οποίο κυκλοφορεί διάλυμα  νερού με φιλικό προς το περιβάλλον αντιψυκτικό. Ένα κλειστό κύκλωμα συνεχώς ανακυκλοφορεί, υπό πίεση, το διάλυμα που μεταφέρει την θερμότητα, σε αντίθεση με το ανοικτό κύκλωμα στο οποίο αντλείται συνεχώς νερό από τη γεώτρηση. Το κύκλωμα μπορεί να είναι οριζόντιο ή κατακόρυφο ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των σωλήνων. Σε κάθε περίπτωση ένα σωστά μελετημένο σύστημα θα λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος για οριζόντιο κύκλωμα;

Τα συστήματα κλειστού γεωεναλλάκτη μπορούν να είναι και κατακόρυφα. Γεωτρήσεις των 100m κατασκευάζονται για να καλύψουν το θερμικό φορτίο της αντλίας θερμότητας. Σωλήνωση σχήματος U τοποθετείται εντός των γεωτρήσεων. Στη συνέχεια οι γεωτρήσεις σφραγίζονται με ειδικό ένεμα για περιβαλλοντικούς λόγους προστασίας του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

Πόσος ο χρόνος ζωής των σωλήνων του γεωεναλλάκτη;

Τα κλειστά κυκλώματα πρέπει να κατασκευάζονται μόνο με σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Με σωστή εγκατάσταση αυτοί οι σωλήνες αντέχουν για πολλές δεκαετίες. Παραμένουν άθικτοι από τα συστατικά του εδάφους και έχουν καλές ιδιότητες θερμικής αγωγιμότητας. Σωλήνες PVC δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται.

Πώς γίνονται οι ενώσεις των σωλήνων;

Τα τμήματα των σωλήνων ενώνονται με θερμική κόλληση. Η θερμική κόλληση περιλαμβάνει την θέρμανση και κοινό λιώσιμο των σωλήνων στις περιοχές επαφής ώστε τελικά να δημιουργηθούν ενώσεις πιο ισχυρές και από τον ίδιο τον σωλήνα. Η τεχνική αυτή παράγει σίγουρες ενώσεις που αποτρέπουν τις διαρροές.

Θα επηρεάσει ο Γεωεναλλάκτης τον κήπο μου;

Όχι. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα κλειστά κυκλώματα δεν έχουν καμία δυσμενή συνέπεια στη χλόη, τα δέντρα, ή τους θάμνους. Φυσικά, κατά τη φάση της κατασκευής θα καταστραφούν  προσωρινά κάποιες φυτεύσεις, αλλά μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν με γρασίδι. Οι κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες απαιτούν λιγότερη επιφάνεια με αποτέλεσμα ελάχιστη ζημία.

Υπάρχει μία λίμνη εδώ κοντά. Μπορώ να τοποθετήσω κλειστό κύκλωμα;

Ναι, εάν είναι αρκετά βαθιά και αρκετά μεγάλη. Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος είναι 1,8 μέτρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για μια λίμνη. Η απαιτούμενη επιφάνεια εξαρτάται από το θερμικό φορτίο της κατασκευής.

Μπορώ ο ίδιος μόνος μου να εγκαταστήσω ένα γεωεναλλάκτη;

Δεν συστήνεται. Οι μη επαγγελματικές εγκαταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε συστήματα πολύ χαμηλής απόδοσης.


Έργα Γεωθερμίας

Επίσημοι Συνεργάτες

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία eneroots.gr partners waterfurnace logo gray

 

Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης

eneroots.gr partners rehau logo gray

Νέα - Ανακοινώσεις

Συνέντευξη για σύστημα γεωθερμίας στο Περιστέρι Αττική

 Η συνέντευξη για σύστημα γεωθερμίας στην Alpha TV στην εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον δημοσιογράφο Σπύρο Χαριτάτο.

 

Περισσότερα...
2017 eneroots.gr