Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, ή Εδαφικής Πηγής Αντλίες Θερμότητας (ΕΠΑΘ), είναι ηλεκτροκίνητα συστήματα που απελευθερώνουν την αποθηκευμένη ενέργεια του μεγαλύτερου ηλιακού συλλέκτη που υπάρχει, τη γη.

Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, εκμεταλλεύονται τη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους, για να παρέχουν θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά χρήσης. Αξιοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζουν την μεταφορά θερμότητας από το υπέδαφος προς στο κτίριο, κατά την περίοδο της θέρμανσης και αντίστροφα από το κτίριο στο υπέδαφος, κατά την περίοδο ψύξης.

Η πηγή θερμότητας των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας μπορεί να είναι είτε επιφανειακά ύδατα (λίμνες, ποτάμια) είτε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ή ρευστό το οποίο κυκλοφορεί εντός γεωεναλλακτών σε κλειστό κύκλωμα.

Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (Γ.Α.Θ.) χαρακτηρίζονται από υψηλότερο συντελεστή απόδοσης COP (COP=3,5 έως 7) έναντι των Αντλιών Θερμότητας Αέρος (COP=1,5 – 3), καθώς αξιοποιούν ως πηγή θερμότητας το υπέδαφος ή το νερό του υπεδάφους, το οποίο παρουσιάζει θερμοκρασιακή σταθερότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με θερμοκρασία η οποία προσεγγίζει τη μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας.

Ο υψηλός συντελεστής απόδοσης των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας εξασφαλίζεται, βέβαια, με το συνδυασμό των Γ.Α.Θ. με κατάλληλα συστήματα διανομής θερμότητας στο κτίριο, τα οποία πρέπει να λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα πλέον κατάλληλα και αποδοτικά συστήματα είναι αυτά της ενδοδαπεδίου θέρμανσης, ή των Fan Coil Unit (εναλλάκτες εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα).

Το γεγονός ότι οι Γ.Α.Θ. εμφανίζουν τον υψηλότερο COP έναντι των αντλιών θερμότητας αέρος, τις καθιστά τις πλέον αποδοτικές, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον αντλίες θερμότητας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιούνται για τη θέρμανση, την ψύξη των κτιρίων, καθώς και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.


Έργα Γεωθερμίας

Επίσημοι Συνεργάτες

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία eneroots.gr partners waterfurnace logo gray

 

Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης

eneroots.gr partners rehau logo gray

Νέα - Ανακοινώσεις

Γεωθερμικές Aντλίες σε κατασκευασμένα κτίρια

κερδίζει έδαφος η εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων και σε υφιστάμενα κτίρια.

 

Περισσότερα...
2017 eneroots.gr